• banner

Oferta

Nasza działalność obejmuje kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji, a także geodezyjne opracowanie projektu. Sporządzamy mapy do projektów oraz mapy cyfrowe. Oddajemy również dokumentację do uzgodnienia w ZUD.

Ponadto wykonujemy wytyczenia oraz przeprowadzamy inwentaryzacje geodezyjne:

 • tyczenie: obiektów w terenie, repery robocze, tyczenie osi, obrysów, ścian i słupów,
 • inwentaryzacja: wykopów, fundamentów, słupów, ścian, stropów, szachtów windowych, budynku, wody, szamba, gazu, elektryki, kanalizacji, przyłączy

Wykonujemy również monitoring geodezyjny – badanie przemieszczeń, odkształceń, osiadania, badanie rozwarcia rys, pomiary inklinometryczne, monitoring ścian szczelinowych, pomiary przemieszczeń, odkształceń i osiadania.

 

Dodatkowo wykonujemy:

 • Pomiary powierzchni użytkowej, pomiary pum, obmiar lokali.
 • Projekty monitoringu, ocena stanu technicznego budynków.
 • Geodezyjną obsługę elewacji, pomiary elewacji.

Dokonujemy także wyceny:

 • Nieruchomości
 • lokali użytkowych i mieszkalnych
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali
 • budynków
 • gruntów
 • w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania – wieczystego
 • w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej
 • w celu ubezpieczenia
 • w celu kupna/sprzedaży
 • w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
 • dla spółdzielni
 • dla banków
 • dla deweloperów

Zachęcamy do kontaktu – pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Optical level at factory among the equipment, nobody